Als fysiotherapeut hebben wij te maken met problemen van het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat hier zowel om pijnklachten als funktiestoornissen. Deze problemen en daarmee samenhangende klachten kunnen wij verhelpen, voorkomen of verzachten. Uiteindelijk doel is altijd een zo optimaal mogelijk resultaat dat bijdraagt aan de kwaliteit van het dagelijkse leven.

Advies en begeleiding maken standaard deel uit van onze behandelingen.