www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie . Op deze link kunt u de vergoedingen voor fysiotherapie in 2017 vergelijken bij alle zorgverzekeraars.

www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/onbeperkte-fysiotherapie-in-2017 . Dit is een artikel over welke verzekeraars nog onbeperkte fysiotherapie vergoeden in 2017 en wat de voorwaarden zijn.