fysiotherapiecentrum denbosch

Ademhalingstherapie en ontspanningstherapie

Ademhalingstherapie heeft als doel de natuurlijke adembeweging te herstellen. Hierbij werken wij volgens het principe van de driedelige ademcyclus:

De adem komt en de adem gaat en in de adempauze wachten we een nieuwe inademing af [Ilse Middendorf].

Sommige patiënten hebben de neiging vooral in te ademen en bijna niet uit te ademen; anderen ademen wel uit maar bijna niet in. Dan zijn er patiënten die een korte adembeweging hebben of waarbij de inademing direct op de uitademing volgt. En vaak zit er geen rust in de adem. Het vrij bewegen van de adem is beperkt.

De ademtherapie is gericht op herstel van de ademcyclus, dat wil zeggen het terugwinnen van de vrije, natuurlijke ademhaling.
De therapie bestaat uit ademhalingsoefeningen die behalve in de praktijk ook zelf thuis geoefend moeten worden.

Een verstoorde adembeweging treedt vaak op in combinatie met lichamelijke en mentale gespannenheid. Ontspanning wordt bereikt door beter en vrijer te ademen. Bewustwording van spanning en leren er anders mee om te gaan, is ook een belangrijk onderdeel van de therapie.

Indicaties: Hyperventilatie, COPD, astma en spanningsgebonden klachten zoals: migraine, slapeloosheid, algehele malaise, prikkelbaarheid, vermoeidheid, gespannen buik etc. Ook ademproblemen na grote borstoperaties kunnen goed met ademtherapie worden behandeld. Ademtherapie is op zijn plaats bij klachten waar de natuurlijke ademhaling is verstoord, bijvoorbeeld bij COPD en hyperventilatie.

Ademhalings- en ontspanningstherapie wordt in onze praktijk uitgevoerd door Peter Peters.