Nieuw in onze praktijk in 2019: Begeleiding bij chronische pijn

Chronische pijn heeft zijn weerslag op verschillende facetten van het leven. Het heeft invloed op bewegen en op het functioneren van het lichaam omdat je door pijn minder of anders beweegt. Ook kun je activiteiten vermijden met als gevolg een negatieve invloed op je algemene lichamelijke conditie, spierkracht en belastbaarheid.

Er is ook invloed op je sociale leven: minder contacten vanwege minder activiteiten of vermijding van pijnklachten.

Chronische pijn heeft invloed op je persoonlijke ontwikkeling en op emotioneel vlak. Soms is die invloed zo groot dat je alleen maar achteruitgang ervaart. Hierdoor kun je verdrietig of somber worden, of humeurig en minder pleziering voor je omgeving.

Ook heeft chronische pijn invloed op financieel gebied omdat je niet of niet meer volledig in staat bent om te werken.

Bewegen met chronische pijn is lastig. Toch is regelmatig bewegen noodzakelijk om gezond te blijven of te worden. Regelmatig bewegen dempt ook de pijn. Door 3 tot 4 keer per week matig intensief te bewegen wordt het hart-vaatsysteem gestimuleerd, worden spieren sterker en wordt de conditie verbeterd. Door regelmatig en voldoende te bewegen worden er in het lichaam stoffen geproduceerd met een positieve invloed op het lichaam en ook op het brein met een verbetering van je humeur en stemming tot gevolg.

Dus ondanks dat bewegen met chronische pijn veelal moeizaam is en niet altijd op korte termijn een beter gevoel geeft, levert voldoende bewegen (binnen de grenzen van wat mogelijk is) uiteindelijk een betere conditie op, sterkere spieren, beter functioneren in het dagelijks leven en een verbetering van je stemming of gevoel. Ook ervaar je weer vooruitgang, meer ontspanning en grip op de pijnklachten, genereer je positieve veranderingen in het sociale leven en in persoonlijke ontwikkeling en kun je je werk weer hervatten of opbouwen en ben je ook weer in staat om een sport te beoefenen of hobby uit te voeren. 

Deze gunstige effecten worden versterkt als je naast voldoende bewegen ook je psychologische flexibiliteit verbetert. Minder focus op de pijn, op de stress of op de disfunctionele gedachten daarover maar focussen op belangrijke waarden en doelen in je leven ondanks de potentieel verstorende gedachten en gevoelens. Als het ware het gevecht tegen de pijn herkennen en daar anders mee omgaan. Acceptatie en technieken uit mindfulness zijn daar zeer behulpzaam bij.

In onze praktijk bieden wij de combinatie van begeleiding bij gedoseerd bewegen en begeleiding bij het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

In de nabije toekomst gaan we deze aanpak uitrollen binnen het protocol chronische pijn van de Zorggroep ’s-Hertogenbosch.