Nieuwe regels voor behandeling van COPD vanaf 1 januari 2019

Behandeling COPD wordt vanaf 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is goed nieuws, want patiënten met COPD zonder aanvullende verzekering voor fysiotherapie komen nu ook in aanmerking voor vergoeding. Er is echter één voorwaarde: COPD-patiënten moeten een Gold-classificatie II of hoger hebben. De huisarts of longarts stelt deze classificatie vast.

Daarnaast wordt het aantal behandelingen waar recht op is afhankelijk gemaakt van de zorgzwaarte die per persoon verschilt. De behandelend fysiotherapeut stelt deze zorgzwaarte aan de hand van een aantal wettelijke criteria samen met de patiënt vast.

Voor patiënten die al in behandeling zijn voor fysiotherapie valt dit ongunstiger uit omdat het aantal behandelingen voortaan aan een maximum gebonden is. In de praktijk komt het erop neer dat bestaande COPD-patiënten op een lager aantal behandelingen per jaar recht zullen hebben dan in de oude regeling.

Desondanks blijven wij ons maximaal inzetten voor een optimale zorg voor de COPD-patiënten in onze praktijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Peters op het telefoonnummer van onze praktijk.