Corona maatregelen

.We nemen gepaste voorzorgsmaatregelingen om besmettingsrisico’s te voorkomen. Zo zullen wij persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en van patiënten wordt verwacht dat ze de hieronder vermelde hygiënemaatregelen in acht nemen: Bij binnenkomst handen...

Bericht i.v.m. het Coronavirus

Home Fysio- & manuele therapie Klassieke Fysiotherapie Manuele Therapie Dry Needling McKenzietherapie Mulliganconcept Reflextherapie Adem – en ontspanningstherapie Taping Medical taping Tapebandageren Revalidatie Medische Fitness COPD Diabetes Oncologie Overige...