Individuele mindfulness training

Mindfulness door een professional in de zorg!

Met mindfulness training kunnen mensen leren om door middel van vertragen stil te staan bij zichzelf (en bij het leven) waarmee het centrale zenuwstelsel tot rust kan komen en overmatige stress vermindert.

In het zoeken naar oplossingen lopen mensen vaak vast. Mindfulness biedt een goede structuur om te leren dingen te zien en te ervaren zoals ze zijn, los van allerlei gedachten en verhalen en daarmee inzichten te krijgen in eigen patronen en die te leren aanvaarden. Bevrijding ligt vaak niet in het oplossen of elimineren van belemmerende factoren, maar meer in het accepteren ervan zodat ze je niet meer in hun greep houden.

Van de ene kant vraagt de huidige maatschappij veel van mensen: er wordt verwacht dat je op ieder terrein je best doet: werk, gezin, relationeel, mantelzorg, vriendenkring, enzovoort, wat stress oplevert. Anderen ervaren juist stress door vereenzaming en gebrek aan zingeving. Door de focus regelmatig te verleggen naar je eigen innerlijk, je eigen rust en je eigen drijfveren kun je onafhankelijker worden en juist daarmee een waardevolle rol spelen in onze samenleving.

Het beoefenen van mindfulness (op een westerse manier) heeft een kalmerend effect op stress en stressgerelateerde klachten zoals angst, paniek en depressie. Daarmee heeft het ook een positief effect op stressgerelateerde lichamelijke klachten en chronische pijn, geeft het meer innerlijke rust en heeft het een gunstig effect op de hele gezondheid waaronder een positieve verandering van het immuunsysteem.

Werkwijze

De individuele mindfulness training bestaat in principe uit acht wekelijkse sessies met tussendoor zelfwerkzaamheid aan de hand van een informatieve website vol praktische oefeningen. De individuele begeleiding daarbij is nodig om de cliënt te coachen bij zijn of haar persoonlijke problematiek. Dit coachen gebeurt volgens de trias van counselingprincipes van Carl Rogers: empathisch luisteren, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie, om inzichten bij de cliënt te bevorderen en een basis te creëren om persoonlijke veranderingen te realiseren.

Counseling is met nadruk géén psychotherapie. Psychiatrische stoornissen en zware psychosociale problematiek behoren niet tot het werkgebied van de counselor. Counseling richt zich primair op aansluiting bij de cliënt om hem of haar bij te staan bij diens problemen en vragen.

De individuele mindfulness training wordt uitgevoerd door Johan Verstegen. Zie de website over coaching en mindfulness: www.johanverstegen.nl