COPD

De behandeling van patiënten met COPD in onze praktijk bestaat uit een trainingsprogramma. Doel van de training is de kortademigheid en het afgenomen inspanningsvermogen aan te pakken. Bovendien wordt aandacht besteed aan de fysieke inactiviteit in het dagelijkse leven. Want een laag dagelijks activiteitenniveau leidt immers, naast roken, tot een grotere achteruitgang. Dus, bevorderen van een gezonde leefstijl, dat wil zeggen: méér bewegen, is voor een COPD-patiënt erg belangrijk.

Het trainingsprogramma voor COPD-patiënten bestaat ruwweg uit: inspanningstraining (interval- en duurtraining),  spierkrachttraining en, indien nodig, ademhalingsoefeningen.

Patiënten met COPD worden in onze praktijk behandeld op basis van de richtlijn Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).