Fysiotherapeut / Manueel therapeut

Als fysiotherapeut hebben wij te maken met problemen van het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat hier zowel om pijnklachten als funktiestoornissen. Deze problemen en daarmee samenhangende klachten kunnen wij verhelpen, voorkomen of verzachten. Uiteindelijk doel is altijd een zo optimaal mogelijk resultaat dat bijdraagt aan de kwaliteit van het dagelijkse leven.

Voorlichting, advies en begeleiding maken standaard deel uit van onze behandelingen.

Methodieken

Door jarenlange bijscholing en ervaring kunnen wij putten uit een breed scala aan methodieken. In de listbox hieronder worden een aantal methodieken uitgelicht.

Onder klassieke fysiotherapie verstaan we de van oudsher tot de fysiotherapie gerekende behandelmethoden zoals oefentherapie, massage en fysische therapie in engere zin waaronder elektrotherapie, ultrageluid-therapie en warmtebehandelingen. Fysiotherapie stond vroeger voor alle behandelmethoden die niet chemisch oftewel farmaceutisch (medicamenteus) waren en die niet uitgevoerd werden door een arts of chirurg. Tegenwoordig is door het toedoen van een aantal trendsetters binnen onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het begrip fysiotherapie vooral bedoeld als aanduiding voor alle behandelingen van het fysiek oftewel het bewegingsapparaat. Dat heeft het beroep van fysiotherapeut in zekere zin veranderd van een veelzijdige paramedicus naar een specialist in bewegen. Hier zitten voor- en nadelen aan.

Oefentherapie, Manuele therapie, McKenzietherapie, Mulliganconcept en Taping zijn specifieke methoden om pijnklachten en functiestoornissen van het bewegingsapparaat aan te pakken.

Massage, Bindweefselmassage, Dry needling en Reflextherapie zijn methoden die vooral dienen ter pijnvermindering en fysieke ontspanning.

Ademhalingstherapie, Ontspanningstherapie en Mindfulnesstraining zijn bedoeld als stressmanagement-technieken.

Daarnaast is onze praktijk gespecialiseerd in Revalidatie en Medische fitness en in de alternatieve behandelmethoden acupunctuur en haptotherapie.