Klassieke Fysiotherapie

Onder klassieke fysiotherapie verstaan we de van oudsher tot de fysiotherapie gerekende behandelmethoden zoals oefentherapie, massage en fysische therapie in engere zin waaronder elektrotherapie, ultrageluid-therapie en warmtebehandelingen. Fysiotherapie stond vroeger voor alle behandelmethoden die niet chemisch oftewel farmaceutisch (medicamenteus) waren en die niet uitgevoerd werden door een arts of chirurg. Tegenwoordig is door het toedoen van een aantal trendsetters binnen onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het begrip fysiotherapie vooral bedoeld als aanduiding voor alle behandelingen van het fysiek oftewel het bewegingsapparaat. Dat heeft het beroep van fysiotherapeut in zekere zin veranderd van een veelzijdige paramedicus naar een specialist in bewegen. Hier zitten voor- en nadelen aan.

Oefentherapie

Oefentherapie is het door middel van lichamelijke oefeningen verhelpen van pijnklachten en verbeteren van houding en beweging om zodoende gezond bewegen aan te leren en/of te zorgen dat men de dagelijkse activiteiten weer goed uit kan voeren. Deze oefeningen kunnen gericht zijn op verbetering van de mobiliteit (lenigheid), spierkracht, stabiliteit, bewegingscoördinatie en conditie. Belangrijk daarbij is dat de patiënt inzicht krijgt in het mechanisme van het ontstaan van klachten zodat hij gemotiveerd raakt om er thuis mee aan de slag te gaan. Op die manier draagt de patiënt vooral zelf bij aan het herstel en aan voorkoming van herhaling van klachten.

Massage

Van oudsher maakt massage onderdeel uit van fysiotherapie. Massage wordt toegepast wanneer spieren niet door middel van oefentherapie herstellen. Dit kan gebeuren wanneer er hardnekkige verhardingen of spanningen in spieren aanwezig zijn die normaal bewegen belemmeren. Als spanningsklachten voorop staan kan massage de eerst aangewezen therapie zijn. Massage zorgt voor pijndemping en ontspanning door middel van een verbetering van de doorbloeding van de spieren en een rustgevende invloed op het centrale zenuwstelsel.

Fysische therapie in engere zin

Fysiotherapie was voorheen een populaire benaming voor fysische therapie. Naast oefentherapie en massage was er als derde pijler de fysische therapie in engere zijn, oftewel alle fysische therapie die geen oefentherapie of massage is. Daaronder vallen bijvoorbeeld elektrotherapie, ultrageluid-therapie, behandeling met UV-licht, warmte behandelingen en tegenwoordig ook shockwave-therapie. De meeste van deze toepassingen waren slechts ondersteunend bij oefentherapie en massage en zijn zodoende in onbruik geraakt. De verandering van de focus binnen het beroep van fysiotherapeut van veelzijdig paramedicus naar specialist in bewegen is hier ook debet aan.

Onderzoek en behandeling

Tijdens de eerste afspraak inventariseert de fysiotherapeut door middel van vragen en lichamelijk onderzoek de klachten en stelt hij samen met de patiënt een behandelplan op waarvoor hij toestemming van de patiënt vraagt. Inhoud en duur van de behandeling zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Een behandeling is maatwerk, helemaal afgestemd op de klacht en andere kenmerken van het individuele lichaam en de individuele mens daarachter. Ook besteedt de fysiotherapeut aandacht aan het voorkomen van (dezelfde) klachten in de toekomst. Inzicht geven in de aard en het ontstaan van de klacht, behoort dus ook tot de taak van de fysiotherapeut. Tijdens het hele behandeltraject monitort de fysiotherapeut de vorderingen en het beloop van de klacht. Indien nodig stelt hij het behandelplan bij.

Onze praktijk is op alle fronten volledig uitgerust om de behandeling tot een succes te maken. Daarbij gaat het om ruime behandelkamers die hygiënisch en privacy-bestendig zijn, om een goed geoutilleerde trainingsruimte met doeltreffend oefenmateriaal, om de nodige apparatuur voor toepassing van fysische therapie in engere zin, om korte lijnen met verwijzers en collega’s voor intercollegiale consultatie en intervisie, om voortdurende bijscholing, om goede bereikbaarheid en om aandacht voor voortdurende verbetering en innovatie.