Doel van fitness en training is  het bereiken van een bepaald lichamelijk doel, bijvoorbeeld weer kunnen fietsen, tennissen, stofzuigen, traplopen e.d. Hienaast willen wij mensen ook laten ervaren dat bewegen plezierig is en door méér  bewegen de algehele fitheid toeneemt. Kortom, voldoende bewegen heeft een gunstige invloed op de gezondheid van mensen.

Voorlichting en advies, bijvoorbeeld over beweegactiviteiten na de trainingsperiode,  zijn onderdeel van onze begeleiding.  Uiteindelijk is alles gericht op het bevorderen van een blijvend gezonde leefstijl.

Training op cardio- en krachtapparatuur is de kern van een fitnessprogramma. Dergelijk programma duurt 3 tot 6 maanden. Er wordt getraind in kleine groepen van 4 personen onder begeleiding van één fysiotherapeut. Het trainingsschema is individueel en afgestemd op het fitheids- en prestatieniveau van de patiënt. Dit laatste onderzoeken wij tijdens de uitgebreide  intake door middel van lichamelijk onderzoek en een aantal testen. Gedurende het programma vinden hertesten plaats.

Indicaties:

Chronische ziekten, hart- en vaatziekten (of verhoogd risico daarop), loopstoornissen t.g.v. vaatproblemen, overgewicht, vermoeidheidsproblemen (bijv. na herstel van kanker of andere ernstige ziekte), na langdurige periode van inactiviteit, gewrichtsklachten etc.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van patienten met COPD,  DIABETES (DM2)  en KANKER (kanker-‘survivors’)