Medische fitness

Medische fitness is het onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut trainen om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld weer kunnen fietsen, tennissen, stofzuigen, traplopen, enz.. Daarnaast zullen mensen ervaren dat bewegen plezierig is en dat door méér bewegen de algehele fitheid toeneemt. Voldoende bewegen heeft een gunstige invloed op de hele gezondheid!

Medische fitness bestaat vooral uit training op cardio- en fitnessapparatuur. Er wordt getraind in kleine groepen van 4 personen onder begeleiding van één fysiotherapeut. Het trainingsschema is individueel en afgestemd op het fitheids- en prestatieniveau van de patiënt. Dit niveau en de na te streven doelen worden bepaald door een uitgebreide intake, lichamelijk onderzoek en een aantal fitheidstesten. Het programma duurt 3 tot 6 maanden waarin regelmatig hertesten plaatsvinden. Voorlichting en advies, ook over beweegactiviteiten na de trainingsperiode, zijn onderdeel van onze begeleiding. Uiteindelijk is alles gericht op het bevorderen van een blijvend gezonde leefstijl.

Beweegprogramma’s

Er zijn beweegprogramma’s voor een aantal aandoeningen die door de zorgverzekeraars worden vergoed. Dit zijn COPD, diabetes (diabetes mellitus 2) en oncologie patiënten (na de periode van kanker). Daarnaast zijn er nog vele indicaties waarvoor wij beweegprogramma’s aanbieden, te weten: chronische ziekten, hart- en vaatziekten (of verhoogd risico daarop), loopstoornissen t.g.v. vaatproblemen, overgewicht, vermoeidheidsproblemen (bijv. na herstel van kanker of andere ernstige ziekte), na langdurige periode van inactiviteit, gewrichtsklachten, chronische pijn, enzovoort.

Medische fitness wordt bij ons verzorgd door Peter Peters.