Fysiotherapiepraktijk Centrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor vergoeden zij geheel (of gedeeltelijk) de kosten van de fysiotherapeutische behandeling. De vergoeding voor fysiotherapie valt  binnen de dekking van uw aanvullende verzekering. Hoe hoog die dekking precies is wisselt per aanvullende verzekering.                                              

De overheid heeft bepaald dat voor een vastgestelde  groep (chronische) aandoeningen ‘ langdurige fysiotherapie’ vergoed moet worden. Deze behandelingen worden echter vergoed uit de basisverzekering.  Vergoeding uit de basisverzekering  gaat  pas in vanaf de 21ste behandeling.  De eerste 20 behandelingen worden in principe betaald uit uw aanvullende verzekering.                                                                                                                                                                                                  

Homoeopathie, haptotherapie en acupunctuur worden vergoed uit de post ‘Alternatieve geneeswijzen’ van de aanvullende verzekering. Ook hiervoor geldt dat de hoogte van de dekking afhankelijk is van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. 

Voor informatie over vergoedingen, regelingen etc. kunt u de polis van uw zorgverzekering nazien.